Publikujte knihu – ihned a zdarma
592 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Autorské honoráře

Publikování na knižním portále Bezvydavatele.cz je výborná příležitost pro nové začínající autory, jakož i zavedené autory, kteří nejsou vázáni exkluzívní smlouvou s některým vydavatelstvím.

Z každé zakoupené knihy vyplácíme autorský honorář ve výši 50% z prodejní ceny knihy uvedené na webových stránkách v okamžiku zakoupení knihy čtenářem, přičemž výši prodejní ceny si určuje sám autor. Prodejní cenu lze kdykoli průběžně měnit a aktivně tak ovlivňovat počty stažených knih. Prodejní cena však musí vždy být v cenovém rozsahu od 50 Kč do 300 Kč.

Autor obdrží nejpozději k 25.1. a k 25.7. přehled s počtem prodaných knih za kalendářní pololetí a výši odměny autorského honoráře, k tomuto datu jsou také vypláceny autorské honoráře, buď bankovním převodem na bankovní účet, nebo zasláním poštovní poukázky.

Výplata autorského honoráře se realizuje, pokud autorský honorář přesáhne částku 1.000 Kč za dané období, příp. kumulativně za všechna předchozí období. Způsob výplaty si stanoví každý autor sám při vyplňování osobních údajů při registraci.

Pokud se autor rozhodne již více nepublikovat žádné literární dílo na portále Bezvydavatele.cz, tak budou jeho autorské honoráře vypočteny a uhrazeny bez zbytečného odkladu.

Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.