Publikujte knihu – ihned a zdarma
592 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Jak publikovat

Každým rokem se na pultech knihkupců objeví na 16 tisíc vydaných knižních titulů a pro nové autory je velmi složité prosadit se na tak malém a značně konkurenčním trhu. Pro spisovatele to většinou znamená obcházet nakladatelství a přesvědčovat editory, že právě jejich kniha se stane příštím bestsellerem. Do každého nakladatelství chodí denně několik rukopisů, a pokud rukopis knihy nepřinesete osobně, ale pošlete jej poštou nebo emailem bez doporučujícího dopisu, tak je velmi pravděpodobné, že se na vaši knihu ani nikdo nepodívá nebo jen velice zběžně a váš rukopis tak skončí mezi odmítnutými.

Autoři, kteří dosud nepublikovali nebo již publikovali, ale nejsou vázáni exkluzívní smlouvou s některým vydavatelstvím, mohou nyní sami publikovat na knižním portále Bezvydavatele.cz.

Publikační proces na Bezvydavatele.cz je výhradně samoobslužnou formou, při kterém vás provede jednoduchý instalační průvodce, kde v jednotlivých krocích zadáte údaje o sobě jako o autorovi a o publikované knize.

Autoři publikující na Bezvydavatele.cz prvně zadávají údaje o sobě – jméno, pod kterým budete publikovat, a to buď pod skutečným anebo uměleckým jménem, uvedete svůj stručný profesní životopis a případně prezentujete svoji dosavadní literární činnost. Údaje o bankovním spojení slouží výhradně k výplatě autorských honorářů a nejsou veřejně přístupné, bankovní spojení můžete sdělit kdykoli následně, stačí jej uvést až před výplatou prvního autorského honoráře.

Při publikování každé nové knihy zadáváte údaje o knize – název knihy, popis, o čem kniha pojednává, vyberete literární kategorii, uvedete klíčová slova, která slouží k vyhledávání knih ve vyhledávačích a doporučíte, proč by si čtenáři měli zakoupit právě vaši knihu. Součástí instalace knihy je nastavení prodejní ceny, přičemž prodejní cenu si určujete přímo jako autor a můžete ji kdykoli změnit, platí pouze omezení cenového rozsahu od 50 Kč do 300 Kč.

K publikování knihy na Bezvydavatele.cz potvrzujete, že jste majiteli autorských práv (formou zatržítka) a rovněž budeme potřebovat potvrdit, že jste osoba starší 18 let. U osob mladších 18 let je k publikování e-knihy na Bezvydavatele.cz potřeba souhlas jejich zákonného zástupce.

Po vyplnění údajů o autorovi a údajů o knize nahrajete rukopis knihy do administrace, přičemž knihu lze nahrát pouze ve formátu Word (.docx), který je optimálním formátem pro psaní a editování knih. Pokud máte knihu napsanou v jiném formátu, tak je potřeba tento soubor přeformátovat, jinak by nebylo možné knihu vložit do systému.

Kniha musí být napsaná v jediném textovém souboru o velikosti do 50 MB, soubor by měl obsahovat všechny stránky publikované knihy, tedy i přední stránky uvádějící titul, věnování, úvod, předmluvu a další. Pokud chcete přední stránky zredukovat, v takovém případě by tyto stránky měly alespoň zmiňovat název knihy a autora. E-kniha by měla mít i zadní stránky, které se obvykle neřídí pevnějšími pravidly jako přední stránky.

Rukopis knihy by měl být napsaný nejlépe ve fontu písma Arial, který je nejvhodnějším písmem pro přeformátování do elektronických formátů e-knih. Můžete použít i jiné fonty písma, avšak nemůžeme vám zaručit, že nedojde k menším deformacím textu, jako je např. vkládání nežádoucích mezer a tabelací. Text pište nejlépe zleva, vyvarujte se používání odrážek, centrování nebo zarovnávání textu vpravo, neboť to může způsobit vkládání prázdných znaků.
Nepoužívejte, pokud to není nutné, „konce stránek“, které způsobují nežádoucí vkládání prázdných stran.

Pokud kniha obsahuje obrázky nebo fotografie, které obvykle tvoří největší část v paměti souboru a mohou snadno přesáhnout maximální povolenou velikost souboru 50 MB, v takovém případě je nutné obrázky nebo fotografie samostatně přeformátovat do formátu .jpg (mající menší nároky na použitou paměť) a poté je vložit zpátky do textu.
Pokud používáte obrázky nebo fotografie z externího zdroje, tak by k nim měl být uveden Hyperlink, jinak může dojít ke ztrátě informace, odkud byl obrázek pořízen a nezobrazil by se v převedeném elektronickém formátu.

Texty v kombinaci s grafickými prvky je možné vkládat pouze pod sebou, s oddělenými texty a grafikou, neboť umístění textu a obrázků vedle sebe způsobuje nežádoucí spojení textů a grafických prvků do jednoho nečitelného útvaru.

Rovněž není možné psát text knihy do dvou nebo více sloupců vedle sebe (např. u básní), neboť i zde by došlo ke spojení textů ze dvou sloupců do jednoho nečitelného sloupce.

Před instalací knihy na webové stránky musí být její rukopis zkontrolovaný a zpracovaný odborným redaktorem (editorem nebo korektorem) tak, aby rukopis neobsahoval (nežádoucí) gramatické chyby. Rukopis by měl být rovněž připraven po stránce stylistické, mělo by být eliminované časté opakování výrazů, použití kostrbatých a nesrozumitelných vět a dlouhých souvětí. Rukopis by měl být vyladěný i po stránce obsahové, to znamená jazykově dobře srozumitelný tak, aby se čtenář v textu nemusel vracet zpátky ve snaze pochopit, co chtěl autor říci.

Nakonec je nezbytné provést ještě jednou finální kontrolu rukopisu – formátování textu, členění na jednotlivé kapitoly, odstavce a nadpisy.

K e-knize lze nainstalovat i titulní stránku, pokud vlastníte graficky zpracovaný návrh. Návrh titulní strany by měl obsahovat pouze přední stránku, nikoli tedy přední stranu, hřbet a zadní stranu, jako je tomu u tištěné knihy. Návrh obalu by měl dobře vypadat v běžné velikosti, jakož i v malém formátu, který se zobrazuje ve vyhledávačích. Titulní strana musí být uložena v jednom souboru o velikosti do 500 kB, podporované formáty jsou .jpg, .png a .gif.

Pokud nevlastníte žádný grafický návrh titulní stránky, v takovém případě můžete využít náš software k automatickému generování obálky knihy. Generování titulní stránky lze opakovat, dokud se vám daný návrh nebude líbit.

Po zadání údajů o autorovi, o knize, nahrání rukopisu knihy do systému a případně instalaci titulní stránky bude e-kniha redakčně zpracována a poté publikována na knižním portále Bezvydavatele.cz.

Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.