Publikujte knihu – ihned a zdarma
591 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Jak nahrát e-knihu

Publikovat na knižním portále Bezvydavatele.cz je velmi jednoduché a časově nenáročné. Pokud se rozhodnete zveřejnit vaši knihu, kliknete na “Publikovat” umístěné vpravo nahoře na domovské stránce, zaregistrujete se nebo přihlásíte k uživatelskému účtu a budete následovat pokyny instalačního průvodce.

Instalační průvodce obsahuje jednotlivé kroky, ve kterých budete vyplňovat údaje o sobě jako autorovi a publikované knize:

Krok 1 – Údaje o autorovi
Jméno (povinné) – zadejte vaše skutečné nebo umělecké jméno, které používáte; toto jméno se bude zobrazovat ve vašem profilu a v údajích o publikované knize,

Životopis (nepovinné) – napište krátce o vašem profesním spisovatelském životě, literární práci a představte knihy, které jste dosud napsali nebo publikovali,

Bankovní spojení nebo poštovní adresa (nepovinné) – bankovní spojení nebo poštovní adresa slouží pouze k výplatě autorských honorářů a tyto údaje mohou být vyplněny kdykoli později, v praxi je stačí uvést, až pokud budete nárokovat výplatu autorských honorářů. Jestliže nám nechcete sdělit nebo nemáte bankovní účet, tak je možné zadat poštovní adresu k výplatě honoráře formou poštovní poukázky. U osob mladších 18 let se uvádí bankovní spojení nebo poštovní adresa zákonného zástupce.
Údaje o bankovním spojení nebo poštovní adrese nejsou veřejně přístupné a slouží pouze k internímu použití.

Potvrďte, že jste starší 18 let (povinné) – osoby mladší 18 let musí být zastoupeny zákonným zástupcem.

Krok 2 – Údaje o knize
Název knihy (povinné) – vyplňte název knihy,

Kategorie (povinné) – vyberte jednu z nabízených literárních kategorií,

Klíčová slova (nepovinné) – zadejte asi 5 klíčových slov k lepšímu vyhledání knihy, klíčová slova oddělujte čárkou,

Popis knihy (povinné) – napište stručný popis knihy k lepší prezentaci čtenářům, o čem kniha pojednává, načrtněte její děj, popište hlavní postavy, uveďte, kde se kniha odehrává a v jaké době, můžete také uvést odkazy na vaše další knihy,

Proč si koupit tuto knihu (nepovinné) – uveďte důvody, proč si čtenáři mají zakoupit právě knihu od vás, snažte se knihu co nejvíce prezentovat a odlišit se tak v záplavě konkurence,

Prodejní cena (povinné) – zadejte prodejní cenu v rozsahu od 50 Kč do 300 Kč,

Potvrďte, že vlastníte autorská práva ke knize, kterou chcete publikovat (povinné).

Krok 3 – Nahrajte knihu
Předtím než nahrajete knihu do systému, proveďte ještě finální kontrolu rukopisu e-knihy. Pokud jste spokojeni s naformátováním stránek, strukturou kapitol, členěním nadpisů, záhlavími a zápatími, pak můžete pokračovat v instalaci e-knihy.

Kontrolu rukopisu knihy můžete rovněž svěřit některému z profesionálních editorů, jejichž seznam naleznete v zápatí webových stránek pod “Editoři”. Určitě vám se stylistikou a gramatikou rukopisu rádi pomohou. Cena korektur je 30-40 Kč za 1 normostranu.

Rukopis e-knihy musí být uložen v jediném souboru ve formátu .docx, maximální velikost souboru je 50 MB. Pokud máte knihu uloženou v jiném formátu, tak je potřeba tento soubor přeformátovat. Soubor uložený v jiném formátu otevřete, zadáte “Uložit jako” a vyberete možnost “Dokument Word”.

E-kniha může obsahovat obrázky, tabulky, grafy nebo fotografie, přičemž všechny grafické prvky jsou součástí textu knihy. Všechny texty a grafické prvky musí být řazeny pod sebe, pokud by byly texty nebo obrázky umístěné vedle sebe, mohlo by dojít k nežádoucímu spojení obou částí do nečitelného útvaru. Ke správnému převodu grafických prvků do elektronických formátů e-knihy je vhodné používat formáty jpg, png nebo gif, jinak vzniká riziko, že se obrázky nepřevedou a výsledný rukopis knihy bude obsahovat pouze textové části bez vložených obrázků.

Krok 4 – Nahrajte titulní obálku knihy (nepovinné)
K nainstalované knize můžete nahrát obal knihy, pokud vlastníte graficky zpracovaný návrh.
Obal knihy musí být uložen v jediném souboru, maximální velikost souboru je 500 kB.
Podporované formáty souboru s obalem knihy jsou .jpg (doporučujeme), .png a .gif.

Obal knihy můžete kdykoli změnit nebo doplnit. Jestliže nevlastníte graficky zpracovaný návrh obalu knihy, tak můžete využít náš automatický generátor obalu knih, který naleznete v instalačním průvodci následně po instalaci rukopisu knihy, kde zatrhnete “Generovat obal knihy” a v horním okénku se vám zobrazí vygenerovaný náhled obalu knihy. Pokud se vám návrh obálky líbí, tak pokračujete v instalaci e-knihy, v opačném případě můžete opakovat generování nového obalu knihy tak dlouho, dokud nebudete spokojeni s jeho vzhledem.

Krok 5 – Dokončit instalaci e-knihy
Po kompletaci všech kroků potřebných k instalaci e-knihy klikněte na “Uložit”.
Takto nainstalovaná kniha bude publikována do 24 hodin na portále Bezvydavatele.cz.

Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.