Publikujte knihu – ihned a zdarma
592 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Tipy a triky jak psát

Nemáte téma pro vaši další knihu?
Psaní knihy je povznášející jako i sebezničující proces, každý autor má časté obavy, že už nikdy nenapíše žádnou další knihu, že rozpracované dílo nikdy nedokončí, že už nikdy nenajde téma k psaní, ztratí inspiraci k vytvoření postav děje, svádí neodbytná tvůrčí muka od stavu blaženosti, které může snadno vystřídat beznaděj, nechuť a zmatek.

Možná zatím nemáte přesnou představu o ději vaší příští knihy, ale určitě vám postačí chuť (začít) psát. V dnešní době se nabízí nový a velmi účinný způsob, jak nalézt poutavé a originální téma pro vaši příští knihu – diskutujte, blogujte a chatujte na sociálních sítích.

Tvůrčí proces při vzniku knihy, vytváření charakterů jednotlivých postav, zápletek a dialogů můžete snadno sdílet s ostatními na blogu nebo sociálních sítích, můžete prezentovat knihu v rozepsané, ještě nehotové podobě a můžete se nechat podnítit reakcemi ostatních, jak by se mohl děj dále vyvíjet, jaké osudy budou čekat na postavy knihy, které postavy zůstanou v ději ponechány a které budou odsunuty do pozadí.

Napsání knihy není jen pouhým cílem, ale je cestou. Ti, kteří se účastní diskuse o vaší knize, si pravděpodobně budou chtít přečíst její výslednou podobu a vy máte lepší šanci, že si zakoupí vámi napsané dílo. Určitě nebudete na blogu nebo na sociálních sítích zmiňovat klíčové informace, hlavní zápletky odehrávající se v příběhu a jejich rozuzlení, pouze nastiňte příběh a postavy v hrubých obrysech. Vzbuďte ve svých čtenářích zájem, ale neunavujte je příliš mnoha informacemi, sdělujte jim pouze tolik, abyste je udrželi v napětí.

Jak napsat poutavý popis knihy
Popis knihy je prvotní informací pro čtenáře a dobře napsaný popis může výrazně zlepšit prodejní výsledky. Věnujte tedy dostatečnou péči při napsání poutavého popisu knihy, který zaujme čtenáře, vzbudí v nich zvědavost a chuť si knihu zakoupit a přečíst.

Někteří autoři nechtějí prozradit nic z děje knihy předem, naopak jiní spisovatelé mají problém, jak vtěsnat dlouhý a složitý děj knihy do pár řádků popisu. Při psaní popisu knihy platí, že příliš mnoho informací může působit jako matoucí a nepřesvědčivé pro čtenáře.

Napsání vhodného popisu knihy je součástí vašeho tvůrčího procesu, popis knihy průběžně vylepšujte, ale archivujte si i předchozí popisy, s odstupem času můžete provést zajímavou syntézu několika verzí, jak vznikaly v běhu času.

Popis vaší knihy můžete použít nejen na portále Bezvydavatele.cz. ale také k prezentaci na sociálních sítích, blogu, letácích a jiných tiskovinách.

Na základě mnohaletých zkušeností jsme získali řadu poznatků a postřehů, které jsme se pokusili shrnout do několika bodů:

  • V popisu uveďte, co může případné čtenáře nejvíce nalákat, aby si chtěli knihu zakoupit a přečíst
  • V popisu knihy je podstatný pouze hlavní děj nebo hlavní téma knihy, není potřeba odbíhat do detailů děje nebo popisu vedlejších postav
  • Popis knihy by neměl být delší než 150 slov, ačkoli má kniha několik tisíc slov, je dobré shrnout její děj do jedné nebo několika vět popisujících základní děj
  • Pište v třetí osobě, a i když je vaše kniha psaná s největší pravděpodobností v minulém čase, její popis napište v přítomném čase. Popisujte knihu, jako byste hovořili se čtenářem osobně tváří v tvář, a on se vás ptal, o čem kniha je. Určitě byste mu odpověděli v přítomném čase a knihu byste nejspíše vyprávěli z pohledu třetí osoby, ačkoli jste knihu mohli napsat v ich-formě
  • Používejte slova vyvolávající citové reakce, snažte se při popisu knihy vyvolat ve čtenáři stejné emoce, jaké budou evokovány při čtení vaší knihy. Dejte si však pozor, abyste to s užíváním citově zabarvených slov nepřeháněli, používejte těchto mocných slov jako koření - střídmě a ve vhodný okamžik. Pro vaši lepší představu vyjádřeno v číslech - ve slovním popisu o 125 slovech, použijte asi 6-10 slov s emociálním nábojem
  • Popis knihy je především součástí marketingu a podpory prodeje knihy, nejedná se o žádný literární útvar, při psaní popisu knihy se řiďte více hlavou než srdcem
  • Přečtěte si popisy knih jiných autorů ve stejném nebo podobném žánru, je to skvělý způsob, jak zjistit, jaké jsou obvyklé popisy knih

Naše zkušenosti jsou pouze doporučení a hrubý návod, jak napsat popis knihy a je samozřejmě jen na vás, jak oslovíte čtenáře.

Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.