Publikujte knihu – ihned a zdarma
592 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Časté dotazy

Co nabízí Bezvydavatele.cz čtenářům?
Knižní portál Bezvydavatele.cz je navržený tak, aby byl uživatelsky příjemný se snadnou intuitivní orientací, navíc je doplněný průvodními texty k podání detailních informací. V průběžných úpravách se snažíme o neustálé zlepšování a uvítáme další podněty a připomínky.

Bezvydavatele.cz provozuje e-shop s knihami v elektronickém formátu, které lze číst na většině čtečích zařízení. Všechny e-knihy jsou nabízeny ve třech nejrozšířenějších formátech a stahování e-knih není časově omezené.
K usnadnění rozhodování, zda si vybranou e-knihu zakoupíte, máte možnost přečíst si bezplatnou ukázku z každé knihy, obvykle se jedná o prvních 3-5 stran.

Jak číst e-knihy?
E-knihy nabízené na portále Bezvydavatele.cz lze číst na většině čtecích zařízení – jako jsou elektronické čtečky knih, chytré mobilní telefony, tablety, notebooky a další zařízení.

Elektronické knihy vám nabízí novou čtenářskou zkušenost, kterou jste nepoznali při čtení tištěných knih – můžete snadno vyhledávat dle slov nebo pasáží v textu, můžete průběžně měnit velikost písma, kontrast zobrazení nebo si nastavit inverzní písmo, můžete si vytvářet poznámky v textu, zvýrazňovat části textu, podtrhávat nebo si dělat záložky.

Jak zakoupím e-knihu?
Prohlížejte si knihy v e-shopu na Bezvydavatele.cz, k usnadnění rozhodování, zda si některou knihu i zakoupíte, si můžete přečíst vzorové stránky zdarma.
Pokud vás některá kniha zaujala a chcete si ji zakoupit, tak ji vložte do nákupního košíku. K zpracování objednávky se přihlaste k již existujícímu uživatelskému nebo se zaregistrujte jako nový uživatel. K dokončení objednávky si vyberte způsob platby (platební kartou, převodním příkazem, z účtu PayPal, SMS-kou nebo z nabité Peněženky).
Přístupové údaje ke stažení e-knihy z Knihovny obdržíte co nejdříve po připsání platby na náš bankovní účet. Doba zaúčtování platby záleží na zvolené platební metodě – v rozsahu od několika minut (platba kartou, z PayPal účtu, SMS-kou nebo z nabité Peněženky) do 2 dní (platba převodním příkazem).

Jak obdržím e-knihu?
Během několika minut po připsání platby na náš účet se zakoupené e-knihy zobrazí v Knihovně. Do Knihovny máte přístup z uživatelského účtu, kde na horní liště kliknete na záložku „Moje knihovna“ a vyberete si e-knihu a formát, ve kterém chcete knihu stáhnout do čtecího zařízení. E-knihy pořízené na portálu Bezvydabvatele.cz můžete číst na většině čtecích zařízení (na tabletu, chytrém mobilním telefonu, čtečce nebo notebooku). Po stažení e-knihy do čtecího zařízení si knihu uložte k dalšímu čtení.

Mohu si jako čtenář vytisknout knihu do papírové podoby?
Všechny e-knihy jsou chráněny sociálním DRM proti pirátskému kopírování a tento software nedovoluje vytištění knihy do papírové podoby.

Jsou knihy chráněny proti kopírování?
Všechny knihy publikované na portále Bezvydavatele.cz jsou chráněny proti pirátskému kopírování sociálním DRM - Digital Rights Management, v překladu „Správa digitálních práv“, jehož cílem je kontrolovat používání obsahu elektronických knih v souladu s autorskými právy.

Mohu e-knihu vrátit, pokud se mi nebude líbit?
E-knihu nemůžete po zakoupení již bohužel vrátit, z tohoto důvodu nabízíme několik stran knihy zdarma jako vzorové stránky k přečtení předtím, než se rozhodnete si knihu zakoupit.

Mohu půjčit e-knihu dalšímu čtenáři?
Elektronické knihy zakoupené na portálu Bezvydavatele.cz jsou určeny pouze pro osobní použití a není dovoleno je zapůjčovat nebo kopírovat pro jiné čtenáře.

Kdo může publikovat na Bezvydavatele.cz?
Na knižním portále Bezvydavatele.cz může publikovat každý původní autor, který vlastní autorská práva ke knize. Vyhrazujeme si však právo nepublikovat takové dílo, případně již publikované dílo stáhnout, pokud bude obsahovat protizákonný text, zejména bude obsahovat hrubě urážející, diskriminační texty, texty hanobící rasu, náboženství nebo sexuální orientaci.

Jak mohu publikovat na Bezvydavatele.cz?
Pokud se rozhodnete publikovat na knižním portále Bezvydavatele.cz, tak se nejprve zaregistrujte k uživatelskému účtu zadáním uživatelského jména a emailové adresy. Na domovské stránce klikněte vpravo nahoře na “Publikovat” a následujte pokyny jednoduchého instalačního průvodce.
Rukopis knihy je možné nahrát pouze ve formátu Word (.docx). Software v administraci automaticky přeformátuje text knihy do tří nejběžnějších formátů e-knih (.pdf, iPub a Mobi).
Při psaní textu je nutné dodržovat řazení textu a obrázků pod sebe do jednoho sloupce tak, aby nedošlo k nežádoucímu spojení více sloupců do nečitelného útvaru.

Bude k publikované knize přiděleno ISBN číslo?
Ke každé knize publikované na Bezvydavatele.cz je přiděleno ISBN číslo (International Standard Book Number), které je jedinečné a nepřenosné. Tatáž kniha vydaná u jiného vydavatelství obdrží jiné ISBN číslo.

ISBN číslo jednoznačně identifikuje knihu, zemi vydání a vydavatele a je tvořeno řetězcem čísel
978 - konstanta pro knihy
80 - identifikátor pro ČR a Slovensko
xxxx - kód vydavatele
xxx - kód vydání knihy
x - kontrolní číslo pro ověření, zda je číslo uvedeno správně

Mohu vám zaslat poštou knihu uloženou na CD, abyste ji nainstalovali na Bezvydavatele.cz?
Portál Bezvydavatele.cz je určený výhradně k samoobslužnému nahrání knihy do administrace autorem nebo jím pověřenou osobou, je tedy třeba, abyste knihu nahráli sami přes administrativní rozhraní nebo za pomoci přátel.

Mohu vydat stejnou knihu i v tištěné podobě?
Publikování na Bezvydavatele.cz není vázané žádnou exkluzívní smlouvou, a proto můžete stejnou knihu publikovat u jiného vydavatele v tištěné nebo elektronické podobě.
Publikování knihy v elektronické podobě je pro začínajícího autora výrazně snazší, neboť je spojeno s nižšími náklady a je méně časově náročné.
Pokud se chystáte publikovat knihu v tištěné podobě a jedná se o vaše první vydání, doporučujeme vám využít některého nakladatelství nabízející služby nízkonákladového tisku.

Vyžadujete na Bezvydavatele.cz podpis exkluzívní smlouvy?
Všechny licenční smlouvy (smlouvy s autory díla) jsou neexkluzívní a to přináší značnou výhodu pro každého autora, neboť můžete stejnou knihu publikovat u jiného vydavatele v tištěné nebo elektronické podobě.
E-knihu můžete kdykoli odstranit z nabídky na Bezvydavatele.cz, toto není žádným způsobem zpoplatněno nebo penalizováno.

Jsou na Bezvydavatele.cz publikována pouze díla dosud nepublikovaných autorů?
Na knižním portále Bezvydavatele.cz jsou publikována díla autorů, kteří již publikovali dříve u jiných vydavatelství, jakož i autorů, kteří dosud nepublikovali.

Mohu publikovat jen zčásti napsanou knihu?
Knižní portál Bezvydavatele.cz není platformou k diskusi nad rozpracovaným nebo právě započatým dílem, zveřejňujeme zde pouze dokončená literární díla.

V jakém formátu má být napsaná e-kniha k publikování na Bezvydavatele.cz?
Pokud se rozhodnete publikovat na knižním portále Bezvydavatele.cz, tak je potřeba mít uložený rukopis knihy ve formátu .docx. Pokud píšete knihu v jiném formátu než je .docx, tak musíte tento soubor přeformátovat do formátu .docx pomocí funkce „Uložit jako“ nebo  “Uložit jako typ”, kde vyberete Dokument Word a kliknete na “Uložit”.

Rukopis knihy mám uložený pouze ve formátu .pdf
Pokud máte rukopis knihy k dispozici pouze ve formátu .pdf, tak jeho převod do textového souboru je možný, avšak poněkud pracný. Soubor s rukopisem ve formátu .pdf si otevřete a zadáte „Uložit jako text“, soubor se uloží jako prostý text (koncovka souboru .txt). Textový soubor si poté otevřete, přičemž v takto převedeném textu bude chybět formátování a bude pravděpodobně obsahovat velké množství překlepů, které budete muset ručně opravit. Opravený text uložíte s koncovkou .docx tak, že zadáte „Uložit jako“ s výběrem „Dokument Word“.
Výsledný opravený text rukopisu bude možné umístit na portál Bezvydavatele.cz k redakčnímu zpracování a publikování.

Jak nastavit prodejní cenu?
Každý autor si určuje prodejní cenu svojí knihy, která se zobrazuje jako konečná cena pro kupující. Prodejní cena musí být v intervalu od 50 Kč do 300 Kč, ale můžete ji kdykoliv měnit v průběhu publikování a tak můžete aktivně ovlivňovat úspěšnost prodeje e-knihy v závislosti na prodejní ceně.

Pro optimální nastavení prodejní ceny vám nabízíme několik tipů:

  • Cena e-knihy by měla být nižší než cena knihy v tištěné podobě
  • Nižší prodejní cena může přilákat více čtenářů (ale není to vždy pravda)
  • Vícestránková kniha si zaslouží vyšší cenu
  • Porovnejte cenu vaší knihy s cenami podobných knih na trhu
  • Pokud cenu špatně odhadnete, tak nezoufejte, neboť prodejní cenu můžete kdykoli změnit

Kdy bude e-kniha publikována a nabízena v e-shopu?
E-kniha nahraná do administrace na Bezvydavatele.cz bude redakčně zpracována a publikována během 24 hodin.
Vyhrazujeme si tuto dobu před zveřejněním díla, neboť musíme ověřit autorská práva, obsah knihy, přeformátovat rukopis do 3 elektronických formátů a případně doplnit titulní stranu, pokud nebyla nahrána při instalaci knihy.

Mohu nahrát aktualizovanou verzi stejné e-knihy?
Kniha, která je již publikovaná na knižním portále Bezvydavatele.cz, může být kdykoli zaktualizována tím, že nahrajete do administrace nový soubor s novým rukopisem knihy.
V administraci uživatelského účtu kliknete na záložku „Moje knihy”, vyberete si titul, který chcete upravit a zvolíte “Změnit”. Poté se vám zobrazí údaje o knize, které jste zadali při instalaci nebo při posledním provádění změn. Nyní můžete změnit kterýkoli údaj knihy včetně nahrání nového souboru s rukopisem. Po provedení úprav nezapomeňte uložit nové údaje do systému.

Mohu vyměnit text knihy po její aktualizaci u čtenářů, kteří si knihu zakoupili dříve?
Čtenáři, kteří si zakoupili e-knihu před aktualizací rukopisu, nemají bohužel nárok na novu verzi knihy.

Mohu změnit / doplnit údaje o autorovi?
Údaje o vás jako o autorovi knihy můžete kdykoliv aktualizovat a upravovat. Nejprve se přihlásíte k uživatelskému účtu, poté na horní liště kliknete na záložku “Údaje o autorovi”, kde se vám zobrazí údaje, které jste zadali při instalaci knihy nebo při posledním provádění změn. Kterýkoli z údajů může být změněn, doplněn nebo odstraněn (kromě povinných položek). Po provedení úprav nezapomeňte uložit nové údaje do systému.

Mohu změnit prodejní cenu?
Prodejní cenu můžete měnit kdykoliv během publikování na portále Bezvydavatele.cz.
Nejprve se přihlásíte k uživatelskému účtu, na horní liště kliknete na záložku „Moje knihy”, kde si vyberete titul, u kterého chcete změnit prodejní cenu a kliknete na “Změnit”. Poté se vám zobrazí aktuální údaje o knize – prodejní cenu změníte zadáním nové ceny, přičemž prodejní cena musí být vždy v intervalu od 50 Kč do 300 Kč. Po provedení úprav nezapomeňte uložit nové údaje do systému.
Nová cena se zobrazí během několika minut na webových stránkách.

Mohu změnit údaje o bankovním spojení?
Údaje o bankovním spojení nebo jiný kontakt k zasílání autorských honorářů může být kdykoli změněn. Nejprve se přihlásíte k uživatelskému účtu, na horní liště kliknete na záložku “Bankovní spojení”, kde se zobrazí aktuální údaje k zasílání plateb. Údaj změníte zadáním jiného bankovního spojení nebo adresy k zaslání poštovní poukázky (složenky) k vyplacení autorského honoráře.
Údaj o bankovním spojení není veřejně přístupný a slouží pouze k internímu použití.

Mohu publikovat více knih na knižním portále Bezvydavatele.cz?
Ano a vřele doporučujeme publikovat více knižních titulů na portále Bezvydavatele.cz, neboť publikováním více knih zvyšujete šanci k nalezení více čtenářů. Vyhledávání různých knih od stejného autora je v administraci navzájem propojeno.

Mohu odstranit e-knihu z nabídky na Bezvydavatele.cz?
Knihu publikovanou na knižním portále Bezvydavatele.cz můžete kdykoli odstranit z aktuální nabídky. Nejprve se přihlásíte k uživatelskému účtu, na horní liště kliknete na záložku “Moje knihy”, vyberete knihu, kterou chcete odstranit (nepublikovat) a kliknete na “Vymazat”. E-kniha se nebude zobrazovat při vyhledávání a nebude ji možné zakoupit během několik minut.
Odstranění knihy z nabídky je bezplatné a není spojené s žádnými penalizacemi nebo pokutami.

Jaké jsou autorské honoráře?
Autorovi je z každé prodané knihy vyplácen autorský honorář ve výši 50%.
Autorské honoráře za každý knižní titul jsou stanoveny jako součin prodejní ceny knihy násobený počtem prodaných kusů a koeficientem 50%.

Kdy jsou vypláceny autorské honoráře?
Autorské honoráře jsou vypláceny 2x ročně za kalendářní pololetí a to k 25.1. a k 25.7., pokud nebude s autorem dohodnuto jinak.
Výplata autorského honoráře se realizuje, pokud autorský honorář přesáhne částku 1 000 Kč za dané období, příp. kumulativně za všechna předchozí období.
Pokud se autor rozhodne již více nepublikovat žádné literární dílo na portále Bezvydavatele.cz, tak budou jeho autorské honoráře vypočteny a uhrazeny bez zbytečného odkladu.
Abychom mohli provést výplatu autorského honoráře, je třeba na záložce v uživatelském účtu uvést bankovní spojení nebo poštovní adresu k zaslání poštovní poukázky. Autorům mladších 18 let bude autorský honorář poukázán na bankovní účet nebo poštovní poukázkou zákonnému zástupci.
Údaj o bankovním spojení není veřejně přístupný a slouží pouze k internímu použití.

Jak obdržím autorské honoráře, pokud nemám bankovní účet ani adresu v ČR?
Autoři ze zahraničí nemusí mít bankovní účet vedený u některé banky v ČR ani nemusí mít kontaktní poštovní adresu v ČR, autorské honoráře mohou být vypláceny na PayPal účet, který je spojený s emailovou adresou, jež vyplníte na záložce s údaji o autorovi.

Mohu publikovat pod uměleckým jménem a obdržet výplatu autorského honoráře na můj bankovní účet?
V případě, že jste se rozhodli publikovat pod jiným než občanským jménem, tak v uživatelském účtu na záložce „Údaje o autorovi“ uvedete umělecké jméno, ale při zadávání bankovních údajů nebo poštovní adresy uvedete vaše občanské jméno. Vaše občanské jméno bude zmíněno pouze na bankovním převodu nebo platbě poštovní poukázkou, tento údaj není veřejně známý.

Dozví se ostatní autoři výši mých prodejů?
Věnujeme značnou péči ochraně osobních údajů, veškeré informace jsou považovány za důvěrné jak u autorů, kteří publikují na Bezvydavatele.cz, tak u čtenářů, kteří si zakoupí e-knihy.
Autoři neznají počty prodaných knih ostatních autorů a z toho plynoucí výši autorských honorářů.

Mohu publikovat knihu, ke které nemám graficky zpracovaný obal?
Titulní obal knihy je vizuální prezentace a prvotní informace, která významně ovlivňuje čtenáře, zda si knihu zakoupí či nikoliv. Obal knihy je rovněž důležitý marketingový nástroj, jak přitáhnout pozornost čtenářů.
Uvědomte si, že při psaní knihy jste strávili nezanedbatelné množství hodin a nyní byste chtěli pokazit celkový dojem tím, že vámi napsaná kniha nemá atraktivní obálku? V případě, že nemáte navrženou obálku knihy, kontaktujte grafika k vypracování návrhu titulní stránky knihy, užitečné kontakty naleznete v zápatí těchto webových stránek nebo zadáním ve vyhledávacím poli. Rovněž nabízíme variantu bezplatného vygenerování titulní stránky knihy v našem generátoru obálek, který naleznete na konci průvodce instalace knihy, kde zatrhnete “Generovat obálku knihy” a navržený obal se zobrazí v okénku nahoře. Generaci obálky knihy můžete opakovat, dokud nejste spokojeni s návrhem. Případně můžete generování obálky ponechat na nás a titulní stránka bude doplněna námi po nahrání knihy do systému.

Jaké jsou požadavky na titulní obálku knihy?
Titulní obálka knihy musí být uložena v jediném souboru, přičemž podporované formáty jsou .jpg, .png a .gif. Obálka e-knihy zobrazuje pouze přední stranu, nikoli přední a zadní stranu zároveň, jak je tomu při náhledu obálky v tištěné verzi knihy. Obálka knihy by měla obsahovat údaje - jako jsou jméno autora a název knihy, není to však podmínkou. Titulní stránka knihy je často navržena za použití jedné nebo více fotografií, které mohou být ve značném rozlišení a zabírat tak větší kapacitu paměti než je povolená velikost souboru do 500kB, v takovém případě zredukujte velikost souboru uložením do formátu .jpg.

Zůstanu majitelem autorských práv, jestliže publikuji na Bezvydavatele.cz?
Pokud se rozhodnete publikovat na knižním portále Bezvydavatele.cz, tak zůstáváte vždy majitelem autorských práv, neboť publikování není exkluzívní a to vám umožňuje publikovat u jiných vydavatelství v elektronické nebo tištěné podobě.

Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.