Publikujte knihu – ihned a zdarma
591 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů), a že:
• budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především při plnění smlouvy, poskytování služeb, ze zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
• plníme dle článku 13 GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů: • plnění smlouvy, poskytování služeb – vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa potřebujeme k plnění smlouvy (např. k dodání zboží, informacím o objednávkách apod.)
• marketing (zasílání „newsletterů“) – vaše osobní údaje v rozsahu emailová adresa používáme z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám „newslettery“ jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu. Vaše osobní údaje si poté ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

2. Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

3. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, jež odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

4. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv: • právo na informace, jak je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů,
• právo na přístup, můžete nás kdykoli vyzvat o doložení, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč,
• právo na doplnění nebo změnu údajů, pokud shledáte, že vaše osobní údaje jsou neaktuální či neúplné,
• právo na omezení zpracování, jestliže se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje nebo se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně a vznesli jste námitku proti zpracování,
• právo na přenositelnost můžete využít, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, v takovém případě vám informace předáme ve strojově čitelné podobě,
• právo na výmaz, pokud chcete „být zapomenuti“, v takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému a záloh. V některých případech jsme však vázáni zákonnou povinností - např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme pouze takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

5. Odhlášení ze zasílání „newsletterů“ a obchodních sdělení

E-maily s informacemi o knižních novinkách („newslettery“) vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám newslettery na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů pomocí odhlašovacího odkazu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.