Publikujte knihu – ihned a zdarma
592 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Změna údajů

Způsob publikování e-knih na knižním portále Bezvydavatele.cz je nastaven co nejvíce flexibilně tak, abyste mohli, pokud si to budete přát, průběžně měnit většinu parametrů o sobě jako o autorovi, jakož i u všech publikovaných knih, změna se týká i prodejní ceny nebo nahrání nového souboru s vylepšeným rukopisem knihy nebo novým grafickým návrhem titulní strany.

Jak změnit profil autora?
Váš autorský profil můžete změnit kdykoli v průběhu publikování na knižním portále Bezvydavatele.cz. Přihlásíte se k uživatelskému účtu, poté na horní liště kliknete na záložku “Údaje o autorovi”, kde se zobrazí všechny aktuální údaje, které jste dosud zadali nebo upravovali. Kterýkoli údaj o autorovi včetně jména, pod kterým publikujete, může být upraven / změněn. Nezapomeňte uložit nové údaje po provedených úpravách.

Jak změnit údaje o knize?
Údaje o knize můžete změnit kdykoli v průběhu publikování na Bezvydavatele.cz. Přihlásíte se k uživatelskému účtu, poté na horní liště kliknete na záložku “Moje knihy”, kde se zobrazí všechny vámi dosud nainstalované knihy. Vyberete titul, který chcete upravit a kliknete na “Změnit”, zde se vám zobrazí aktuální údaje zadané nebo upravené předtím. Kterákoli položka z údajů o knize může být upravena / změněna, můžete rovněž změnit prodejní cenu nebo nainstalovat rukopis knihy v nové vylepšené verzi. Nezapomeňte uložit nové údaje po provedených úpravách.

Jak změnit údaje o bankovním spojení?
Údaje o bankovním spojení slouží pouze k výplatě autorských honorářů a můžete je kdykoli změnit, doplnit nebo odstranit. Přihlásíte se k uživatelskému účtu, poté na horní liště kliknete na záložku “Bankovní účet”, kde se zobrazí aktuální údaje zadané nebo upravené předtím. Kterýkoli údaj o bankovním účtu nebo poštovní adrese může být upraven / změněn. Pokud nevlastníte bankovní účet nebo si nepřejete nám sdělit bankovní spojení, tak můžete uvést poštovní adresu k zasílání výplaty autorských honorářů formou poštovní poukázky.

Mohu vidět, které knihy jsem nainstaloval dříve?
Na záložce „Moje knihy“ můžete vidět všechny knihy, které jste nainstalovali dříve. Přihlásíte se k uživatelskému účtu, poté na horní liště kliknete na záložku “Moje knihy“, kde se vám zobrazí všechny knihy nainstalované dříve. V seznamu knih jsou uvedeny pouze aktivně publikované knihy, nezobrazují se dříve publikované knihy, které byly vámi odstraněné z portálu Bezvydavatele.cz.

Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.