Publikujte knihu – ihned a zdarma
592 nových e-knih v nabídce
Výběr měny
fotka knihy
Počet slov: 36 279
Rok vydání: 2018
ISBN: 978-80-7504-467-9
Formáty: PDFePUBmobi
Cena: 129,00 Kč

Možnosti skúmania biologických stôp a kostrových nálezov

Monografia prináša a systematizuje základné i špecifické odborné kriminalistické poznatky týkajúce sa biologických stôp a kostrových nálezov ako aj možností ich skúmania. Venuje sa pojmu i predmetu a delením objektov skúmania kriminalistickej biológie. Pokúša sa sumarizovať členenie biologických stôp podľa ich druhu na základe členení viacerých autorov. Popisuje jednotlivé druhy biologických stôp a uvádza aj najtypickejšie miesta ich nálezu. Venuje sa vyhľadávaniu biologických stôp a sumarizuje poznatky o zásadách ich zaisťovania. Vo všeobecnej aj konkrétnej rovine popisuje spôsoby zaisťovania biologických stôp. Podstatná časť sa venuje skúmaniu biologických stôp. Popisuje štvoretapový postup skúmania biologických stôp. Vo všeobecnej aj konkrétnej rovine popisuje orientačné i špecifické skúšky. Venuje sa možnosti zistenia pôvodu biologického materiálu.Zaoberá sa skupinovými vlastnosťami krvi, popisuje významné krvné systémy a stručne objasňuje možnosti stanovovania pohlavia a veku.

Marcela Tittlová

doc. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
Fakultu práva Bratislavskej vysokej školy práva absolvovala v roku 2009. Následne začala pôsobiť ako interná doktorandka na Ústave verejného práva, na Oddelení trestného práva, kriminalistiky a kriminológie v odbore Trestné právo. V roku 2010 úspešne obhájila rigoróznu prácu na tému ,,Možnosti skúmania biologických stôp a kostrových nálezov“. V roku 2012 obhájila dizertačnú prácu s názvom „Špecifiká odhaľovania a dokazovania korupcie“.Od roku 2012 pôsobila na Ústave verejného práva FP PEVŠ ako odborná asistentka v odbore ,,Trestné právo". V roku 2017/2018 jej bol po úspešnom habilitačnom konaní udelený titul ,,docentka" v odbore Trestné právo.
Proč si koupit tuto knihu ?
Predkladaná monografia systematicky a ucelene nahliada na možnosti skúmania jednotlivých druhov biologických stôp a kostrových nálezov a to tak z hľadiska historického, ako aj z hľadiska súčasnosti a možných perspektív.
129,00 Kč
Cena je včetně dodacích nákladů a DPH 21%.

Recenze a hodnocení
Průměrné hodnocení
Hodnotili 1 uživatelé, 0 uživatelských recenzí
Lidé si také prohlíželi
Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.